Tüketim Çılgınlığı


 

Tüketim çılgınlığı, insanların belli bir süre içinde çok fazla mal ve hizmet  tüketme eğilimine sahip olmalarıdır.Bu eğilim genellikle reklam ve pazarlama etkisiyle tetiklenir ve insanların ihtiyaçlarının ötesine giderek , çok fazla mal ve hizmet satın almalarına yol açabilir.

Tüketim çılgınlığı , ekonomik büyümeyi destekleyebilir ancak aynı zamanda sosyal ve çevresel sorunlara da yol açabilir.Örneğin; tüketim çılgınlığı , çevre kirliliğine neden olabilir ve insanların daha fazla mal ve hizmet satın almaları, daha fazla enerji tüketimine ve daha fazla atık üretimine yol açabilir.Ayrıca tüketim çılgınlığı ,insanların tasarruf etmeyi , mal ve hizmetleri daha verimli kullanmayı unutmalarına da yol açabilir.